Hur tar jag bort foton?

När du öppnar fotot i albumet hittar du sopkorgen i nedre hörnet av sidan. Genom att klicka på sopkorgen

raderas fotot från albumet.