Hur gör jag för att slippa mail från (Män, personer utanför min ålder)/ Kan jag blockera alla som inte stämmer in på det jag söker?

Du kan genom att dra det stjärnmärkta reglaget uppe till höger i mailvyn ställa in så du endast ser meddelanden från det medlemmar du angett som favoriter och därmed sortera din mail så du endast behöver läsa meddelanden från de du anser som intressanta att kommunicera med. Om du känner att du får mycket mail från medlemmar som du tycker är för unga eller för gamla kan du, genom att minska åldersspannet under din Idealprofil, som finns i inställningar minimera detta.