time-clock-circle multiple-users-1 bin-paper-1 smiley-indifferent view-off alert-diamond envelope-letter rating-star network-browser pencil-write ticket-1 button-record headphones-customer-support close synchronize-arrows-1 common-file-stack close-quote arrow-down-2 multiple-circle attachment-1 folder-file-1 disable smiley-indifferent shield-warning love-it smiley-smile-1_1 check-circle-1 time-clock-midnight floppy-disk view smiley-unhappy book-star lock-unlock-1 arrow-right-1 archive smiley-unhappy send-email-1 hierarchy-9 open-quote add-circle-bold search remove-circle cog-1 filter-1 hyperlink-2 analytics-pie-2 flying-insect-honey navigation-menu-horizontal pencil-1 smiley-thrilled check-1 arrow-up-1 lock-2 navigation-menu add layout-module-1 archive arrow-left-1 wench arrow-down-1 multiple-neutral-1 expand-6 close drawer-send alarm-bell-1 social-media-twitter keyboard-arrow-up ticket-1 copy-paste rating-star download-thick-bottom information-circle smiley-sad-1 single-neutral-actions remove-square-1 file-code pencil-1 keyboard-arrow-down smiley-sad-1 cog single-neutral add-circle move-to-top list-bullets expand-6 undo tags-double smiley-happy view-1 messages-bubble-square print-text add-square smiley-happy credit-card-1 envelope-letter diagram-fall-down

Varför underkänns presentationer?

Du måste inte ha en presentationstext, men om du har en vill vi att den ska vara minst 200 tecken och beskriva dig själv och den du söker. Detta är några exempel på saker som våra administratörer inte vill att en presentation enbart består av:

  • En eller flera länkar
  • Meningar som "Hör av er om ni undrar något"
  • Upprepning av den information som står bredvid profilbilden
  • En låttext, dikt eller liknande

Att fylla ut presentationen med skräptext för att nå upp till 200 tecken är inte heller en bra idé, då underkänns hela presentationen.

E-postadresser eller liknande i presentationstexten är givetvis inte tillåtna, och presentationer med önskemål om rena sexkontakter underkänns också. Vid uppenbara brott mot våra medlemsvillkor kan vi välja att stänga av ett konto i samband med presentationsgranskningen.