Je wachtwoord wijzigen

Om je wachtwoord te wijzigen ga je naar je profiel en klik je op 'Accountinstellingen'. In het kopje 'Mijn account' vind je 'Verander wachtwoord'. Hieronder vul je eerst je huidige wachtwoord in en in de twee vakken erachter je nieuwe wachtwoord. Als je dat gedaan hebt, klik je op de blauwe knop 'Verander wachtwoord'.